DOCHTERONDERNEMING VAN FYFFES IN HONDURAS ONTVANGT VOOR TWEEDE OPEENVOLGENDE JAAR SOCIALLY RESPONSIBLE COMPANY SEAL VAN FUNDAHRSE

5th december 2023 |

De Hondurese Foundation for Social Responsibility(FUNDAHRSE) heeft het Socially Responsible Company Sealvoor het tweede achtereenvolgende jaar toegekend aan de Sol Groupmeloenenproducent en dochteronderneming van Fyffesin Hondurasvoor haar inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en het welzijn van haar werknemers en decommunity.

Afgelopen juli voerde FUNDAHRSE een audit uit inzakede activiteiten van de Sol Group in het zuiden van Honduras. Het doel wasom te evalueren in hoeverre het bedrijf voldoet aan de zeven belangrijke indicatoren van de INDICARSE tool, een internationale standaardvoor maatschappelijk verantwoord ondernemen.Degemiddelde score kwam uit op96%en de verdeling was als volgt:

  • Governance: 97% 
  • Human Rights: 100% 
  • Labor Practices: 92% 
  • Environment: 93% 
  • Fair Operating Practices: 99% 
  • Consumer Affairs: 100% 
  • Community Participation: 99% 

Sinds 2021 heeft de Sol Group in Honduras een uitgebreid transformatieproces doorgemaakt waarin sociale verantwoordelijkheidwaaronder arbeidsrelaties, milieu, omliggende communitiesenmensenrechten centraal stonden bij het implementeren van nieuwe praktijken en het ontwikkelen van nieuw beleid.

Michael Fletes, Sustainability Coordinatorvan de Sol Group in Honduras, speelde een sleutelrol tijdens de strenge FUNDAHRSE-audit en liet na afloop weten: “We zijn er erg trots op dat we voor het tweede jaar op rij erkend zijn als maatschappelijk verantwoord bedrijf. Dit toont onze betrokkenheid en onze vooruitgang bijhet integreren van duurzame praktijken opde verschillende terreinenbinnenonze organisatie. Wij streven er elke dag naar om een bijdrage te leverenaan het welzijn van de wereld,onze werknemers, onze communitiesen andere belanghebbenden.”

Genivaldo Pereira, General Managervan Fyffes/Sol Group, voegthieraan toe: “Deze erkenning weerspiegelt ons beleid om maatschappelijk verantwoordteondernemenenmet de community samen te werken in de verschillende regio’swaar we actief zijn. Het laat ook zien dat we ons inzetten voor duurzame economische ontwikkeling in Honduras door het creëren en bevorderen van een inclusieve, rechtvaardige en welvarende omgeving. Het FUNDAHRSE-sealonderstreeptonze toewijding aan de drie fundamentele pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen, te weten: economie, socialestructuuren milieu.”

ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser