Email Disclaimer

Deze e-mail en de eventuele bijlage(n) die worden verzonden door Fyffes Limited, haar dochteronderneming of gelieerde bedrijven, zijn uitsluitend bedoeld voor de genoemde ontvanger(s) en kunnen eigendomsmateriaal en vertrouwelijke informatie bevatten en/of onderhevig zijn aan wettelijke privileges. Als u niet de beoogde ontvanger bent, gelieve dan: (i) deze e-mail en eventuele bijlage(n) te verwijderen; (ii) alle kopieën ervan te vernietigen; en (iii) de afzender en de Fyffes Limited IT-helpdesk onmiddellijk op de hoogte te stellen via e-mail op het volgende adres: it@fyffes.com

Deze e-mail en eventuele bijlage(n) mogen alleen door de genoemde ontvanger worden gelezen, gekopieerd en gebruikt in de mate en/of het doel dat strikt noodzakelijk is en mogen niet worden gekopieerd, bekendgemaakt of verspreid aan derden zonder de voorafgaande toestemming van Fyffes Limited. Behalve in het geval van een gemachtigde vertegenwoordiger worden de meningen, conclusies en standpunten in deze e-mail en eventuele verzonden bijlage(n) niet gegeven of onderschreven door Fyffes Limited. Hoewel deze e-mail en eventuele bijlage(n) vóór verzending door Fyffes Limited zijn gecontroleerd met behulp van de standaard – in de handel verkrijgbare – virusdetectiesoftware, is het de verantwoordelijkheid van de genoemde ontvanger om ervoor te zorgen dat ze virusvrij zijn. Fyffes Limited is niet aansprakelijk voor verlies of schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit de ontvangst, opening of gebruik ervan.

ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser