Moderne Slavernij

In de supply chain en de California transparency in supply chain act : statement of actions 2019

De Britse Modern Slavery Act van 2015 vereist dat organisaties met een footprint in het Verenigd Koninkrijk transparant zijn over hun inspanningen bij het identificeren en uitbannen van moderne slavernij en mensenhandel in hun eigen activiteiten en in hun supply chain. Fyffes zet zich in voor het handhaven van de hoogste ethische bedrijfsnormen in al haar activiteiten en tolereert geen enkele vorm van moderne slavernij of mensenhandel.

Bovendien vereist de California Transparency in Supply Chain Act uit 2010 dat grote detailhandelaren en fabrikanten die zaken doen in Californië, op hun website hun inspanningen bekendmaken om slavernij en mensenhandel uit te bannen in hun directe supply chain van de door hen verhandelde producten en goederen. 

 

MODERNE SLAVERNIJ IN DE SUPPLY CHAIN EN DE CALIFORNIA TRANSPARENCY IN SUPPLY CHAIN ACT: STATEMENT OF ACTIONS 2019

De wereldwijde duurzaamheidsstrategie van Fyffes omvat relevante aspecten van de preventie, opsporing en uitroeiing van moderne slavernij. De ontwikkeling van de strategie omvatte verschillende interne en externe raadplegingen van stakeholders en heeft geresulteerd in vier prioriteitsgebieden; rentmeesterschap van de planeet, gezonde voeding voor een gezond leven, verrijking van het leven van mensen en de principes van verantwoord zakelijk gedrag. Fyffes’ inzet voor moderne slavernijpreventie hangt nauw samen met de laatste twee pijlers.

In 2019 heeft Fyffes – als een eerste stap in de implementatie van de strategie – de Fyffes Responsible Business Conduct Principles (kortweg de ‘Fyffes Principles’) uitgerold, waarin het minimaal aanvaardbare gedrag is vastgelegd dat van onze medewerkers, aannemers en leiders geëist mag worden. Dit omvat de eis om waakzaam te zijn met betrekking tot dwangarbeid, mensenhandel en kinderarbeid en om elk vermoeden van dergelijke activiteiten onmiddellijk te melden. Naleving van de Fyffes-principes is een essentieel element voor ons zakelijk succes. Bovendien stelde Fyffes zowel aan interne als aan externe stakeholders een klachtenprocedure ter beschikking: de Fyffes Ethics Hotline. Dit is een onafhankelijke, vertrouwelijke, online en telefonisch te bereiken hotline voor het melden van onethisch gedrag door een Fyffes-medewerker. De training over de Fyffes-principes is begin 2020 gestart en zal medio 2021 in alle vestigingen van Fyffes worden gegeven [1]. Alle nieuwe medewerkers zijn voorzien van een exemplaar van de Fyffes Principles.

Fyffes-producten worden geteeld en verpakt op plantages die eigendom zijn van Fyffes en worden ook ingekocht bij verschillende teeltpartners. Fyffes-bananen worden ook verpakt en gerijpt in rijpingsinstallaties in Europa, Azië en het Midden-Oosten. Ons compliance-team blijft interne en externe ethische en sociale audits uitvoeren en eraan deelnemen, waaronder de audits van Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) [2] in een groot deel van onze supply chain. Alle compliance-teams van Fyffes zijn getraind in SMETA en passen de methodologie ervan met regelmaat toe bij hun interne audits. Bovendien zijn de meeste van onze leveranciers (246 locaties) lid van SEDEX, een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van ethische handelsdiensten die werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in wereldwijde supply chains.

In het Verenigd Koninkrijk blijft de Fyffes Group Ltd haar arbeidsaanbieders controleren met behulp van een standaard die in 2016 is ontwikkeld. Deze norm kijkt naar hoe de arbeidsaanbieder de werknemers rekruteert en behandelt. We zoeken naar naleving van ‘Right to Work’ en inspecteren hoe de provider controleert op tekenen van moderne slavernij, zoals het bestaan van dubbele bankrekeningen, het innemen van paspoorten, etc.

Bovendien werd 100% van de rijpingsinstallaties van Fyffes gedurende het jaar onderworpen aan onaangekondigde SMETA-audits.

Het niet naleven van de principes wordt door Fyffes zeer serieus genomen. Als dergelijke gevallen zich voordoen, ondernemen we onmiddellijk actie om de situatie snel in kaart te brengen, aan te pakken en op te lossen. Fyffes zal altijd eerst een haalbare saneringsstrategie zoeken met haar leveranciers, maar dergelijke corrigerende maatregelen kunnen leiden tot de beëindiging van een commerciële overeenkomst met Fyffes. In 2020 schorste Fyffes één leverancier met slechte resultaten, teneinde het bedrijf aan te moedigen hun compliance te verbeteren. Zodra de leverancier een bevredigend niveau van naleving had bereikt, besloten we opnieuw zaken te doen met deze leverancier.

Fyffes is ook de grootste leverancier van gecertificeerde Fairtrade-bananen in Europa en we hebben een aanzienlijk aantal Fairtrade-meloenen gedistribueerd in de Verenigde Staten. Fairtrade-gecertificeerde plantages worden gecontroleerd volgens de Fairtrade-normen die een holistische mix van sociale, economische en milieucriteria bevatten. De normen bevatten zowel kerneisen als ontwikkelingseisen. Deze laatste eisen zijn gericht op verbeteringen die de producenten en hun communities ten goede komen.

Fyffes produceert op – óf koopt in bij – een groot aantal door Rainforest Alliance gecertificeerde plantages. Momenteel zijn alle ananassen die door Fyffes worden verkocht, gecertificeerd door Rainforest Alliance, terwijl dat aandeel voor bananen in 2019 ongeveer 25% bedroeg. Hoewel deze certificering begon met de focus op ontbossing, is hij vandaag de dag uitgegroeid tot een holistische norm en certificering op het gebied van milieu- en sociale verantwoordelijkheid.

Naast onze regelmatige compliance audits hebben we in 2019 ook onze eerste bedrijfs-brede human rights impact assessment (HRIA) uitgevoerd, waarbij we ook de risico’s van moderne slavernij in onze supply chain hebben onderzocht. We hebben ook een wereldwijd mensenrechtenbeleid en -verklaring ontwikkeld en uitgerold, waarin onze inzet voor de bescherming van de mensenrechten van al onze stakeholders – inclusief onze medewerkers – wordt beschreven. Dit beleid komt tot leven door middel van training en interne protocollen.

De HRIA werd uitgevoerd in overeenstemming met de Guiding Principles on Business and Human Rights van de VN, via de wereldwijde non-profitorganisatie BSR (Business for Social Responsibility).

Een HRIA omvat het identificeren, begrijpen en beoordelen van zowel potentiële als daadwerkelijke gevolgen en risico’s voor de mensenrechten. Bedrijven moeten de nadelige gevolgen die ze ‘hebben veroorzaakt of waartoe ze hebben bijgedragen’ verhelpen, en er moeten klachtenprocedures worden ingesteld voor degenen die het risico lopen nadelig te worden beïnvloed, met inbegrip van werknemers, communities, consumenten en andere rechthebbenden.

BSR gebruikte haar uitgebreide ervaring op dit gebied om desktop reviews uit te voeren van het beleid en de procedures van Fyffes. Daartoe interviewde deze non-profitorganisatie interne en externe belanghebbenden. Fyffes koos vijf landen waarin we actief zijn om een diepgaande analyse uit te voeren: Belize, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Honduras.

De beoordeling bracht 13 van de meest relevante risico’s voor Fyffes aan het licht. Deze risico’s weerspiegelen niet alleen de uitdagingen en de realiteit te midden waarvan Fyffes zaken doet, maar ook hoe Fyffes omgaat met en reageert op die uitdagingen. Er werden twee risicogebieden geïdentificeerd die relevant zijn voor moderne slavernij; ‘kinderarbeid’ en ‘arbeidsmigrantenarbeid en dwangarbeid’ en een derde indirect gerelateerd gebied; ‘toegang tot een klachtenprocedure’.

Zoals vermeld in ons Fyffes 2019 Modern Slavery Statement hebben we wereldwijd een onafhankelijke klachtenprocedure ingesteld, bereikbaar via telefoon of online in de taal van onze medewerkers. De volgende stap is om intern een bredere campagne te voeren om ervoor te zorgen dat alle medewerkers volledig op de hoogte zijn van het bestaan deze procedure, en dat iedere medewerker een training krijgt.

Voor kinderarbeid hebben we strikte regels, maar we kunnen altijd meer doen om ervoor te zorgen dat kleine boeren geen gebruik maken van kinderarbeid, bijvoorbeeld in de situatie dat een ouder zijn of haar kind meebrengt naar het werk. Dit is niet toegestaan, want het kind kan gevaar lopen. Als reactie hierop hebben we in 2020 een herstelprotocol voor kinderarbeid ontwikkeld en zorgen we ervoor dat dit wordt overgenomen door personeel op cruciale posities. Op die manier kunnen we snel actie ondernemen als er een kind op de werkvloer wordt gesignaleerd.

Met ‘arbeidsovertredingen inzake migrerende werknemers en dwangarbeid’ heeft Fyffes al ervaring opgedaan bij het invoeren van goede praktijken (‘best practices’), maar in bepaalde landen (zoals bijvoorbeeld de Dominicaanse Republiek) wordt in dit assessment een risico gesignaleerd voor een bepaald deel van de beroepsbevolking; Haïtiaanse migranten. Zij zijn kwetsbaarder. We moeten ervoor zorgen dat deze werknemers in hun eigen taal kunnen begrijpen wat hun rechten en hun basisvoorzieningen zijn.

Fyffes zal bovengenoemd actieplan uitvoeren en rapporteren over de voortgang. We begrijpen dat het risico dat gepaard gaat met moderne slavernij en mensenhandel niet statisch is en we zullen – om het risico erop te minimaliseren – onze aanpak elk jaar opnieuw onder de loep nemen.

Deze verklaring werd op 24 juni 2020 goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Fyffes Limited.

De volgende dochterondernemingen hebben relevante activiteiten in het VK: Fyffes Group Limited, Bristol Fruit Sales (Bananas) Limited, Fyffes Bananas (Swords) Limited en Fyffes BV.

Oorspronkelijk was het doel om de operationele training voor eind 2020 te voltooien, maar COVID-19-reisbeperkingen zullen de persoonlijke training bij operaties waarschijnlijk vertragen.

SMETA is een auditmethodologie die een compilatie biedt van ‘best practices’ op het gebied van ethische audits. De methode is ontworpen om auditors te helpen bij het uitvoeren van audits van hoge kwaliteit die alle aspecten van verantwoord ondernemen omvatten, waarbij de vier pijlers van Sedex worden behandeld: arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu en bedrijfsethiek.

ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser