Privacybeleid

Wie zijn wij?

Fyffes Limited (Fyffes) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 29, North Anne Street, Dublin 7.

Fyffes is een fruit- en AGF-bedrijf met hoofdkantoor in Ierland en het moederbedrijf is Sumitomo Corporation in Japan.

Deze kennisgeving beschrijft de basis waarop alle persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de gegevensbeheerder Fyffes Limited.

Fyffes is een gegevensbeheerder van informatie met betrekking tot kandidaten, klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.

Our data protection contact may be contacted at: dataprotection@fyffes.com.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

U kunt ons persoonsgegevens verstrekken door middel van:

 1. Contact via telefoon, e-mail of anderszins. We vragen u om slechts die informatie te verschaffen die nodig is om u onze producten of diensten te leveren of om een vraag / suggestie / opmerking in te dienen met betrekking tot onze website of onze diensten of producten.

 2. Het invullen van formulieren op www.fyffes.com (onze website), zoals het contactformulier.
 3. Wanneer u met ons in contact komt op sociale media, bijvoorbeeld Fyffes Facebook-, Instagram- en LinkedIn-pagina’s of als winnaar van een prijsvraag;
 4. Wanneer u een klacht indient via onze website;
 5. Wanneer u deelneemt aan prijsvragen of zich aanmeldt voor aanbiedingen bij ons;
 6. Als u zich registreert op www.freddyfyffes.ie
 7. Indien we sponsoring bieden aan organisaties, verzamelen we een contactnaam, contactnummer, de liefdadigheidsnaam en de naam van het evenement.

Kandidaten kunnen ons persoonlijke informatie geven door bij ons te solliciteren. Het soort informatie dat u verstrekt, omvat uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en alle andere informatie in uw cv of een begeleidende brief. We vragen u in uw sollicitatie geen persoonlijke informatie vrij te geven die niet relevant is voor uw mogelijke baan, inclusief gevoelige persoonlijke informatie (bijvoorbeeld medische informatie, religie, filosofische of politieke overtuigingen, enz.).

Klanten verstrekken ons informatie, waaronder contactgegevens van medewerkers, een contactnaam; e-mailadres, functietitel of rol, zakelijk adres, telefoonnummer en betalingsgegevens voor facturering.

Leveranciers verstrekken ons informatie, waaronder mogelijk contactgegevens van medewerkers; een contactnaam, e-mailadres, functietitel of rol, zakelijk adres, telefoonnummer en factuur- en betalingsgegevens.

Waarom verzamelen we deze informatie?

Wij verzamelen de informatie om u onze diensten / producten te kunnen leveren, om onze diensten op de markt te brengen, om met u te corresponderen, onze website te verbeteren en om personeel te werven.

We zullen deze informatie gebruiken:

Klant

 1. Om uw bedrijf als naam op onze systemen op te zetten (op basis van ons wettelijk belang);
 2. Om contact met u op te nemen over projecten die wij met u ondernemen (indien nodig voor de uitvoering van het contract en / of op basis van ons wettelijk belang);
 3. Om informatie te verstrekken over onze producten en diensten (op basis van ons wettelijk belang);
 4. Wanneer u deelneemt aan prijsvragen of zich aanmeldt voor promoties, zodat we contact met u kunnen opnemen (indien nodig voor de uitvoering van het contract en / of op basis van ons wettelijk belang);
 5. Om ervoor te zorgen dat onze facturen worden betaald (indien nodig voor de uitvoering van het contract); 
 6. Om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen waaraan we mogelijk zijn onderworpen. 

Sollicitanten

 1. Om een kandidaat-profiel voor u aan te maken als u een potentiële werknemer bent (op basis van ons wettelijk belang);
 2. Om sollicitaties te verwerken, onder meer door kwalificaties te beoordelen, informatie te verifiëren, referentie checks of andere werk-gerelateerde controles uit te voeren (voor zover toegestaan door de lokale wetgeving), en u op de hoogte te stellen van toekomstige kansen die mogelijk interessant voor u zijn (op basis van ons wettelijk belang).

Website gebruikers

 1. Om onze website te beheren en te verbeteren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden (op basis van ons wettelijk belang);
 2. Als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden (op basis van ons gerechtvaardigd belang).

Fyffes verwerkt niet willens en wetens gevoelige informatie van klanten, websitegebruikers, leveranciers of andere gebruikers.

Met wie delen we deze informatie?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen binnen de Fyffes and Sumitomo group en – indien nodig om u onze diensten en producten te leveren – met onze geselecteerde zakenpartners, leveranciers en aannemers. Deze zakenpartners kunnen bijvoorbeeld marketingbureaus, webhostingproviders, IT-serviceproviders, banken, opleidingsproviders, verzekeraars, socialmedia-bedrijven, externe adviseurs (accountants en belastingadviseurs), cloudservice-providers, belastingautoriteiten en overheidsinstanties zijn.

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met derden:

 1. In het geval dat we een bedrijf of activa kopen of verkopen, in welk geval we uw persoonlijke informatie kunnen bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa;
 2. Als wij, of vrijwel al onze activa, worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de informatie die wij over onze klanten bewaren een van de overgedragen activa betreft;
 3. Als we verplicht zijn om uw informatie openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om onze rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of van anderen te beschermen. Hieronder valt ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

Als u een kandidaat bent, kunnen we uw informatie delen met wervingsagenten en we kunnen informatie intern en met bepaalde dienstverleners delen (bijv. Leveranciers van salarisadministratie en psychometrische tests) om uw sollicitatie te verwerken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig en alleen in verband met de reden waarom u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen voor gegevens te bepalen, zijn onder meer: (a) de tijdsduur; (b) of er een wettelijke verplichting is waaraan we zijn onderworpen; en (c) of retentie (oftewel: voortzetting) raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of regelgevende onderzoeken).

Voor meer informatie over de termijn van bewaren van persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met  dataprotection@fyffes.com.

Dragen we uw informatie over buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) / Eurozone?

Ja, Fyffes of haar dienstverleners kunnen persoonlijke informatie buiten de Eurozone overdragen aan landen die vallen onder het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of waar een dergelijke overdracht onderworpen is aan passende waarborgen voor de bescherming van persoonlijke informatie op grond van artikel 46 van de AVG. Deze waarborgen omvatten het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Als u meer informatie wenst over de basis voor enige overdracht van persoonlijke informatie buiten de Eurozone, neem dan contact op met dataprotection@fyffes.com.

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

U hebt de volgende rechten:

 1. Het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die we over u hebben;
 2. Het recht om van ons te eisen dat we eventuele onjuiste persoonlijke informatie over u zonder onnodige vertraging corrigeren;
 3. Het recht om ons alle persoonlijke informatie die we over u hebben te laten wissen, bijvoorbeeld in het geval wij uw persoonlijke informatie niet langer nodig hebben en bijgevolg niet langer dienen te bewaren, of in het geval u uw toestemming voor de verwerking ervan hebt ingetrokken;
 4. Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonlijke informatie over u wanneer we dergelijke informatie verwerken op basis van ons legitieme belang of wanneer uw informatie wordt gebruikt voor profilering of direct marketing;
 5. Het recht om ons te vragen om uw persoonlijke informatie aan u te verstrekken in een overdraagbaar formaat of – indien technisch uitvoerbaar – om die persoonlijke informatie over te dragen aan een andere aanbieder, op voorwaarde dat dit niet resulteert in een openbaarmaking van persoonlijke informatie met betrekking tot andere mensen;
 6. Het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen;
 7. Het recht om uw toestemming in te trekken als we uw informatie verwerken op basis van toestemming.

U kunt een van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met  dataprotection@fyffes.com. Houd er rekening mee dat uw rechten in bepaalde omstandigheden mogelijk niet van toepassing zijn en dat ze mogelijk onderhevig zijn aan uitzonderingen in overeenstemming met de wet.

Mocht u een probleem hebben, dan hopen we u te kunnen helpen bij het oplossen ervan. U kunt echter ook te allen tijde een klacht indienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wat gebeurt er als we onze privacyverklaring wijzigen?

Deze informatie kan van tijd tot tijd worden aangepast. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden vermeld. Als we uw contactgegevens hebben, zullen we u op de hoogte brengen van eventuele materiële wijzigingen. Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 13 november 2020.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Door een e-mail te sturen naar: dataprotection@fyffes.com

Met het contactformulier op onze website: https:/contact-us/?lang=nl

Door een brief te schrijven naar ons adres: Fyffes Limited, 29 North Anne Street, Dublin 7, D07 PH36, Ireland

 

 

ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser