Fyffes kondigt haar Human Rights Action Plan aan

16th oktober 2020 |

Als onderdeel van onze voortdurende inzet om de mensenrechten te respecteren, voltooide Fyffes haar allereerste corporate-wide Human Rights Impact Assessment in januari 2020, in overeenstemming met de UN Guiding Principles on Business and Human Rights, via haar partner BSR. Eerder dit jaar publiceerde Fyffes ook haar allereerste Global Human Rights Policy and Statement.

Als resultaat van dit assessment heeft de Fyffes Global Sustainability Steering Committee onlangs het Human Rights Mitigation and Management Plan van het bedrijf goedgekeurd, dat een kader biedt om in kaart gebrachte risico’s voor de mensenrechten te beheren, te verminderen en helpen op te lossen.

Human Rights Impact Assessment

Jenny Vaughan, Human Rights Director bij BSR, zegt: “Er wordt tegenwoordig van bedrijven verwacht dat ze grondig onderzoek doen naar mensenrechten om de risico’s voor diezelfde mensenrechten in kaart te brengen, tegen te gaan en te voorkomen. Er wordt van bedrijven verwacht dat ze risico’s voor de mensenrechten in hun supply chain elimineren en dat ze actie ondernemen wanneer het – mede door hun rol daarin – toch een keer fout gaat. “

“BSR is blij Fyffes te hebben mogen ondersteunen bij het uitvoeren van haar eerste corporate-wide Human Rights Impact Assessment. Daarbij horen ook de vijf risicobeoordelingen op landniveau, geheel in overeenstemming met de criteria en vereisten van de UN Guiding Principles, die vandaag de dag de basis vormen voor het algemene mensenrechtenbeleid van Fyffes, inclusief strategie en management. Fyffes is toonaangevend doordat zij een grondige kennis van de belangrijkste mensenrechtenrisico’s naar voren brengt en een gedetailleerd actieplan heeft opgesteld om resterende risico’s te verminderen en mensenrechtenschendingen met betrekking tot haar activiteiten te voorkomen. “

Tijdens de tweede helft van 2019 gebruikte BSR haar 25 jaar aan ervaring in mensenrechten om desktop reviews uit te voeren van bestaande beleidslijnen en procedures van Fyffes en om intern en extern relevante stakeholders te interviewen, waaronder ngo’s, medewerkers en klanten. Fyffes koos vijf landen uit om een diepgaande analyse te laten uitvoeren: Belize, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek en Honduras. De landen zijn gekozen vanwege hun belang voor Fyffes en vanwege hun potentiële risicoprofiel.

De beoordeling belicht de 13 meest relevante mensenrechtenrisico’s voor Fyffes. Deze risico’s weerspiegelen de uitdagingen en de realiteit binnen het kader waarin Fyffes zaken doet, maar ook over hoe Fyffes omgaat met en reageert op die uitdagingen. Onze relevante mensenrechtenrisico’s worden geschetst in het diagram.

Volgens de analyse van BSR, voor 5 van de 13 als meest relevant geïdentificeerde risico’s – genderdiscriminatie en gender-gerelateerd geweld; vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen; gezondheid en veiligheid; werktijden, lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden en voedselveiligheid en consumentengezondheid – heeft Fyffes al een robuust managementsysteem (‘sterk’ in het diagram) of versterkt zij de reeds bestaande processen. Op die wijze wordt getracht discriminerende praktijken aan te pakken en de zichtbaarheid van en het toezicht op de arbeidsomstandigheden van gecontracteerde en tijdelijke werknemers in kaart te brengen (‘goed’ in het diagram).

Naar aanleiding van de analyse van BSR, én omdat deze kwesties zo belangrijk zijn voor Fyffes en haar reputatie, zullen we deze kwesties in de gaten blijven houden en de programma’s verder uitbreiden.

Fyffes Human Rights Mitigation and Management Plan

Uit het rapport kwamen drie prioriteitsgebieden naar voren waarop Fyffes onmiddellijk actie heeft ondernomen: ‘toegang tot een klachtenprocedure’, ‘kinderarbeid’ en ‘arbeidsovertredingen en dwangarbeid bij migranten’.

Als reactie op deze kwesties zei Julie Cournoyer, Global Director of Sustainability van Fyffes, “In april 2019 heeft Fyffes al een wereldwijde, onafhankelijke klachtenprocedure geïmplementeerd, beschikbaar in de taal van onze medewerkers via telefoon of online. Voor ons mitigatieplan hebben we afgesproken om intern een bredere campagne te voeren om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de hotline. We hebben ook de telefoonnummers in al onze markten getest en de nummers gewijzigd in drie landen waar het netwerk van de telecom provider instabiel was. “

Vanwege de ernstige negatieve impact van kinderarbeid op kinderen, hebben we een zero-tolerance beleid inzake kinderarbeid en dwangarbeid. Hetzelfde geldt voor de uitbuiting van kinderen in onze eigen activiteiten en in onze supply chains voor de landbouw. Onze beoordelingen moeten nog specifieke gevallen van kinderarbeid in onze eigen activiteiten identificeren en we hebben systemen om ervoor te zorgen dat onze leveranciers adequate maatregelen treffen om kinderarbeid te voorkomen. We zullen echter meer doen om nauwer samen te werken met kleine boeren bij mogelijke of daadwerkelijke gevallen van kinderarbeid. Daartoe hebben we een Child Labour Remediation Protocol ingevoerd, zodat we snel en adequaat kunnen optreden als en wanneer het zich voordoet.

“Inzake problemen met arbeidsmigranten heeft Fyffes al een goede manier van aanpak ontwikkeld. Toch werken we verder aan maatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers zich bewust zijn van hun rechten en dat hun rechten worden gerespecteerd, vooral met betrekking tot het risico voor Haïtiaanse migranten in de Dominicaanse Republiek.

“Fyffes heeft onlangs haar wereldwijde mensenrechtenbeleid en -verklaring gepubliceerd, waarin onze inzet wordt uiteengezet om de mensenrechten van al onze stakeholders, inclusief onze medewerkers, te beschermen. Dit beleid komt tot leven door middel van training en interne protocollen.

We willen BSR bedanken voor het uitvoeren van de evaluatie alsmede al die werknemers en stakeholders die via interviews aan de beoordeling hebben bijgedragen. Fyffes is begonnen met de uitvoering van haar human rights mitigation plan en zal jaarlijks updates verstrekken van de Human Rights Impact Assessment. “

  • De volledige reikwijdte van het Fyffes Human Rights Mitigation Plan staat hieronder beschreven:
  •  Fyffes Global Child Labour Remediation Protocol opzetten en verspreiden
  •  Blijf te goeder trouw samenwerken met bestaande vakbonden en arbeiderscomités en train alle managers op het gebied van vrijheid van vereniging
  •  Implementeren van het Fyffes-programma voor gendergelijkheid, doelstellingen en gendergerelateerde training
  •  Geef training over beveiliging en ontwikkel programma’s voor de community om beveiligingsrisico’s te verkleinen
  •  Voer zogeheten community-needs assessments uit om milieu- en gezondheidsgerelateerde problemen en oplossingen te identificeren
  •  Faciliteren van capacity-building en klimaatbestendigheid van kleine boeren en eigen plantages
  •  Blijf betrokken bij en steun het Living Wage initiatief
  •  Verhoog de opleiding van werknemers en maak ze bewust van het bestaan van de Fyffes Ethics Hotline en breid deze uit naar leveranciers en stakeholders
  •  Werk samen met ngo’s om de kwetsbaarheid van Haïtiaanse migrantenwerkers in de Dominicaanse Republiek te verminderen
ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser