De Progressie van Fyffes in Honduras

31st maart 2021 |

Wat zijn de operationele werkzaamheden van Fyffes in Honduras?

In 2013 voltooide Fyffes de aankoop van Sol. Hiermee werd Fyffes eigenaar van de Suragroh en de Melon Export plantages in de regio Choluteca. Hier zijn buiten het meloenenseizoen, dat elk jaar loopt van eind november tot eind mei, 500 werknemers en tijdens het seizoen 6500 werknemers in dienst.

De Hondurese meloenen en watermeloenen van Fyffes worden tijdens de wintermaanden geïmporteerd in Noord-Amerika. Vorig seizoen ging het om 9 miljoen dozen.

Welke certificeringen hebben de Fyffes meloenplantages Melon Export en Suragroh verkregen?

Suragroh en Melon Export hebben de PrimusGFS voor food safety ontvangen en de C-TPAT voor security risk assessment. Ze hebben ook de Sedex Members Ethical Trade Audits (SMETA) doorstaan op het gebied van gezondheid en veiligheid, werkgelegenheid en sociale en milieunormen. Er vonden met regelmaat interne en onafhankelijke externe audits plaats. De meest recente interne audit was begin april 2019 en de meest recente jaarlijkse onafhankelijke APSCA-geaccrediteerde audit is ook uitgevoerd in april 2019. Bovendien voldoet Suragroh aan diverse door de klant gespecificeerde normen.

 

LONEN EN VERGOEDINGEN 

Betaalt Fyffes haar werknemers voldoende? 

De meeste van onze arbeiders in Honduras verdienen boven het minimumloon. Werknemers met het laagste salarisniveau ontvangen het minimumloon als ondergrens. Werknemers verdienen meer naarmate het vereiste vaardigheidsniveau, de verantwoordelijkheid op het werk, de productiviteit en de prestaties worden meegewogen.

Betaalt Fyffes sociale zekerheid voor uitzendkrachten?

De Hondurese wet is onlangs aangepast ten einde bedrijven te verplichten om sociale zekerheid voor haar uitzendkrachten af te dragen, hoewel de regering van Honduras nog een mechanisme moet ontwikkelen om deze hervormingen door te voeren. Zodra de regering van Honduras dit mechanisme heeft gedefinieerd, zal Fyffes ervoor zorgen dat het de nodige inhoudingen doet. Ondertussen wil Fyffes haar werknemers niet tekortdoen, dus in 2019 heeft Fyffes onderhandeld met de vakbonden inzake de betaling van een seizoens-bonus voor uitzendkrachten aan het einde van het seizoen.

Hoe blijft Fyffes tijdens het laagseizoen het welzijn van haar tijdelijke werknemers garanderen?

Fyffes voorziet het hele jaar door in medische klinieken op de plantages voor alle vaste en tijdelijke werknemers. We stellen gratis medische controles, vaccinaties en medicijnen beschikbaar aan alle basisschoolleerlingen, ook aan de kinderen die de school niet bezoeken in de communities rondom de plantages, ongeacht of ze kinderen van onze werknemers zijn of niet.

Het seizoen voor de teelt en de productie van meloenen begint in november en eindigt in mei. Het laagseizoen loopt van juni tot oktober en gedurende deze tijd stelt Fyffes haar land beschikbaar aan arbeiders en andere mensen in de lokale community om andere gewassen te planten, waaronder maïs. Fyffes stelt ook haar kaf-apparatuur, irrigatiebronnen, brandstof en technische expertise ter plaatse beschikbaar om ervoor te zorgen dat de opbrengst voldoende is. Lokale telers schenken een percentage van de maïs aan zieken, ouderen en eenoudergezinnen.

Fyffes-operators lenen ook gratis tractoren en moderne ploegen uit aan boeren, waardoor zij honderden hectares landbouwgrond kunnen bewerken en hun opbrengst kunnen verhogen. Dit versnelt de reactietijd van de boeren op zomerregens om op die manier voldoende maïs, chayote, sorghum, cassave en bonen te kunnen produceren.

 

VRIJHEID VAN VERENIGING

Fyffes respecteert het recht van alle werknemers op vrijheid van vereniging en zal niet proberen beslissingen te beïnvloeden die werknemers (tijdelijk en permanent) nemen inzake hun recht op vrijheid van vereniging.

Wat is vrijheid van vereniging?

Fyffes begrijpt dat vrijheid van vereniging betekent dat onze werknemers vrij zijn om lid te worden van een vakbond naar keuze. De arbeiders hebben ook het recht om zich te organiseren als onderdeel van arbeiderscomités en het staat hen ook vrij om geen lid te worden van een vakbond.

Wat doet Fyffes om het begrip onder werknemers over ‘vrijheid van vereniging’ te verbeteren?

Alle werknemers zijn getraind in de ETI-basiscode die negen kernelementen bevat, waaronder vrijheid van vereniging. Bij een recente audit konden werknemers echter niet routinematig uitleggen wat ‘vrijheid van vereniging’ is. Sinds augustus 2019 werkt Fyffes samen met FUNDAHRSE – een NGO met expertise op dit gebied – om al haar werknemers op te leiden, te beginnen met vaste werknemers in het laagseizoen. Vervolgens komen de  ‘caporales’ (oftewel arbeidswervers) aan bod in het vroeg-seizoen en daarna alle andere werknemers, zodat het concept ‘vrijheid van vereniging’ voor iedereen duidelijk is.

Bestaan er vakbonden voor de werkzaamheden van Fyffes in Honduras?

Er zijn twee vakbonden op onze plantages in Honduras; SITRASURAGROH en SITRAMELEXA op respectievelijk de Suragroh en Melon Export plantages. Deze vakbonden kregen in 2018 de wettelijke bevoegdheid om werknemers op onze plantages te vertegenwoordigen. Beide vakbonden hebben namens hun arbeiderscollectief arbeidsovereenkomsten ondertekend. Beide vakbonden komen voort uit arbeiderscomités die al vele jaren werknemers op onze plantages vertegenwoordigen.

SITRASURAGROH en SITRAMELEXA hebben elk meer dan 3.000 leden, bestaande uit tijdelijke en vaste werknemers. Deze vakbonden zijn aangesloten bij FESITRANH, een federale vakbondsorganisatie.

Is Fyffes bereid de vakbond el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) te erkennen en met hen te overleggen?

In Honduras bepaalt het Ministerie van Arbeid welke vakbonden wettelijk erkend zijn en zij heeft vastgesteld dat STAS niet de legitieme vakbond is bij onze meloenoperaties.

Fyffes heeft desondanks besloten om STAS tegemoet te treden en hen al diverse keren aangeschreven om hen uit te nodigen hun leden te vertegenwoordigen. Ook zal Fyffes iedere overeenkomst implementeren die in goed, onderling vertrouwen met STAS is bereikt.

Voor het seizoen 2019/2020 kunnen we bevestigen dat er STAS-aangesloten werknemers zijn op onze meloenplantages.

DE BESCHERMING VAN ARBEIDERS TEGEN CHEMISCHE BLOOTSTELLING

Opmerking: er zijn twee soorten werknemers binnen de Fyffes Melon Farms; de meerderheid van onze werknemers die weinig of geen blootstelling hebben aan chemicaliën en een kleiner aantal werknemers dat een rol speelt bij het werken met pesticiden.

Hoe selecteert Fyffes geschikte werknemers die met pesticiden mogen werken?

Fyffes selecteert werknemers die ouder zijn dan 18 jaar en die een algemeen medisch onderzoek hebben doorstaan en die de nodige bloedtesten hebben ondergaan voor cholinesterase. Er worden regelmatig bloedonderzoeken uitgevoerd om de cholinesterase-waarden te controleren.

Welke beschermingsmiddelen zijn er voor werknemers en hoe worden deze onderhouden?

Fyffes biedt en verzorgt het gebruik van geschikte beschermende uitrusting (handschoenen, overalls, laarzen, maskers met geschikte filter en veiligheidsbrillen) tijdens opslag, hantering en toepassing, volgens de productetiketten. De gebruikers moeten ter plaatse douchen voordat ze het werk verlaten, en hun overalls worden ter plekke gewassen en gedroogd door getraind personeel.

Hoe worden werknemers opgeleid inzake de juiste applicatiemethode?

Om prioriteit te geven aan persoonlijke veiligheid worden werknemers getraind in zaken als windsnelheid, richting, temperatuur en nabijheid van veldgrenzen, wegen en veldmarges.

Hoe worden werknemers in het pakhuis beschermd tegen blootstelling aan chemicaliën?

In het pakhuis worden werknemers in de buurt van de watertanks voor meloenontvangst (deze tanks bevatten chloor) voorzien van ademhalingsmaskers en deze worden vaak aangepast om de kans op oog- en neusirritatie te verminderen. Het was-personeel laat ook de cholinesterase-waarden controleren.

Waarom dragen arbeiders tijdens het werk in het veld sjaals over hun gezicht?

Dit is voor bescherming tegen de zon en in sommige gevallen beschermt het ook tegen het natuurlijke poeder dat van de meloenschil afkomt. Dit poeder kan jeuken, maar is niet giftig.

Welke procedures volgt Fyffes om de blootstelling van andere werknemers aan chemicaliën te voorkomen en te beperken?

  • Met pesticiden wordt normaal gesproken alleen ’s nachts of laat in de middag gespoten, wanneer er in nabijgelegen velden niemand in de buurt is. Indien werknemers buiten eten en niet in de kantine, zorgen we ervoor dat dit niet tegelijkertijd of dichtbij het werken met pesticiden gebeurt.
  • Gedetailleerde rapporten worden bijgehouden van zeldzame en ongelukkige incidenten waarin een werknemer toch per ongeluk wordt blootgesteld aan chemicaliën.
  • Afleverpunten voor bussen worden van tevoren afgesproken en bekendgemaakt. Doorgaans liggen deze punten in de buurt van een beschutte plek en buschauffeurs krijgen normaal gesproken de avond ervoor te horen waar ze de werknemers in de ochtend moeten afzetten.
  • De toepassing en het beheer van pesticiden voldoen aan de normen voor goede landbouwpraktijken (Primus GFS) en worden zowel intern als extern gecontroleerd.

BIJDRAGE AAN DE COMMUNITY

Welke bijdrage levert Fyffes aan het onderwijs voor kinderen in Honduras in de lokale community, dichtbij de meloenenplantages van Fyffes in Choluteca?

In 2016 lanceerde Fyffes een programma voor financiële steun en schoolbenodigdheden: de verbetering van de prestaties van studenten, de financiering van schoenen, rugzakken en schooluniformen op de Ramon Villeda Morales basisschool in La Permuta, evenals een basisschool in Pueblo Nuevo Honduras. Fyffes werkt samen met de internationale NGO Plan International, die al vier decennia in Honduras gevestigd is en al meer dan 35.000 gezinnen heeft geholpen. NGO Plan voorziet onder meer in het loon van leraren en levert een bijdrage aan de lokale Children’s Day en aan een jaarlijks feest ter ere van Moederdag.

Welke bijdrage levert Fyffes om de leefomstandigheden in de nabijgelegen community te verbeteren?

In de dorpen El Naranjal en Pueblo Nuevo heeft Fyffes latrines vervangen door goede toiletten om de blootstelling aan gastro-intestinale aandoeningen in de regio te verminderen. Dit heeft de presentie in de schoolklas aanmerkelijk verbeterd. Fyffes heeft ook omheiningen gebouwd om de veiligheid rond scholen te verbeteren en heeft het elektriciteitsnet gemoderniseerd.

Welke plannen heeft Fyffes in Honduras voor investeringen in de community?

Fyffes heeft onlangs contact gehad met een reeks NGO’s en andere belangrijke agenten in Honduras om investeringen in community projecten in de regio Choluteca te bespreken die onze community strategie ondersteunen. In de zomer van 2019 is Fyffes begonnen met het werken aan de volgende fase van investeringen in de community, die onder andere gericht zijn op onderwijs, voeding, watermanagement en biodiversiteit, evenals de emancipatie van vrouwen.

ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser