Fyffes publiceert tweede Human Rights Report

15th augustus 2023 |

Fyffes hee􀅌 onlangs haar derde jaar inzake human rights due diligence afgerond en tevens een update gegeven over de meest in het oog springende mensenrechtenrisico’s in haar tweede Human Rights Report, dat vandaag is gepubliceerd. Het nieuwste rapport bevat de bevindingen en resultaten van het Human Rights Impact Assessment dat in 2022 werd uitgevoerd door de exper􀆟segroep Business for Social Responsibility (BSR®) en het beschrij􀅌 de aandachtsgebieden ten einde de meest relevante mensenrechtenrisico’s te verminderen in de ac􀆟viteiten en toeleveringsketen van Fyffes. 

BSR® voerde een grondige beoordeling uit in Honduras en Guatemala, waarbij de exper􀆟segroep op bezoek ging in Honduras om 􀆟jd door te brengen met het nieuwe managementeam dat in september 2021 is aangesteld. BSR® bezocht ook twee van Fyffes grootste en oudste zakenpartners in Colombia, te weten Banasan en Uniban. 

De bedrijfsvisie van Fyffes is ‘shape wellbeing for the world‘. De eerste stap om dit doel te bereiken is om binnen onze sector ambi􀆟e te tonen met betrekking tot due diligence op het gebied van mensenrechten. Het is daarbij belangrijk om alle belanghebbenden te betrekken in het proces van toezeggingen om in het oog springende risico’s te voorkomen en te beperken. 

Fyffes benadering van human rights due diligence is gebaseerd op de UN Guiding Principles for Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor mul􀆟na􀆟onale ondernemingen, die zijn vastgelegd in de Fyffes gedragscode, de Fyffes Principles. Het bedrijf bevindt zich in een sterke posi􀆟e om te voldoen aan de bestaande en opkomende wetgeving met betrekking tot due diligence op het gebied van mensenrechten en milieu, waaronder de nieuwe Duitse Supply Chain Act, de Franse Vigilance Law, de Zwitserse due diligence- en rapportagewetgeving en de nieuwe Europese richtlijnen voor due diligence en rapportage op het gebied van duurzaamheid. 

Het bedrijf hee􀅌 al een kernteam voor human rights opgericht, dat zal uitgroeien tot een mensenrechten- en milieucommissie. In 2022 hee􀅌 het bedrijf ook een Climate Change Risk Assessment laten uitvoeren en als volgende stap zal het de meer lokale gevolgen van klimaatverandering bij individuele ac􀆟viteiten in kaart brengen. 

Fyffes human rights due diligence wordt versterkt door de Community Needs Assessments (CNA), die in 2021 en 2022 zijn uitgevoerd. In het kader van deze beoordelingen werden door ona􀄬ankelijke experts meer dan 2200 mensen uit 50 communi􀆟es rondom onze plantages in vijf verschillende landen ondervraagd om inzicht te krijgen in hun meest urgente behoe􀅌en. De CNA’s onderschreven ook de meest in het oog springende mensenrechtenrisico’s in deze landen en verscha􀅌en belangrijke inzichten. Op basis daarvan kon Fyffes gerichter dona􀆟es aan en investeringen in deze communi􀆟es doen. 

Over de publicatie van het rapport zegt Chief Corporate Affairs Officer Caoimhe Buckley: “Met het delen van ons Human Rights Report willen we transparant zijn naar onze communities, werknemers, belanghebbenden en klanten over de uitdagingen waar we voor staan en onze plannen om deze uitdagingen aan te pakken. Ik wil BSR® en het duurzaamheidsteam, onder leiding van Julie Cournoyer, bedanken voor hun leiderschap op dit gebied, waardoor Fyffes een voortrekkersrol heeft op het gebied van human rights due diligence.

ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser