Voltallige management Fyffes volgt training over Vrijheid van Vereniging

29th februari 2024 |

Vrijheid van Vereniging en collectief onderhandelen werden geïdentificeerd als een belangrijk mensenrechtenrisico voor Fyffes toen het bedrijf in 2019 en 2020 haar allereerste Human Rights Risk Assessment uitvoerde. Een van de risicobeperkende maatregelen die Fyffes heeft genomen, is ervoor te zorgen dat het voltallige management een training over Vrijheid van Vereniging volgt om vertrouwd te raken met de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code en de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. De tweede maatregel van Fyffes was het voortzetten van haar belofte om in goed vertrouwen samen te werken met vakbonden en vakbondsvertegenwoordigers.

Fyffes is actief in veel landen met uiteenlopende niveaus van vakbondsvorming en in landen met verschillende arbeidswetten met betrekking tot deze vakbondsrechten. Het bedrijf heeft zich via de Fyffes Principles – onze gedragscode – verplicht om het recht van alle werknemers op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen te respecteren.

De training is voor iedereen toegankelijk op: Fyffes – YouTube . Banana Link, een NGO die zich inzet voor arbeidsrechten, heeft de inhoud van de training beoordeeld voordat deze is bewerkt tot een interactieve online trainingsmodule.

In een reactie op deze mijlpaal zegt Caoimhe Buckley, Chief Corporate Affairs Officer van Fyffes: “Ik wil het management van Fyffes bedanken voor haar deelname aan deze training, voor het doorlopen van de online en klassikale modules en voor de betrokkenheid bij dit onderwerp. Het is van het grootste belang dat we de keuzevrijheid van werknemers met betrekking tot hun vakbondslidmaatschap respecteren.”

Fyffes biedt ook een UNGP-compliant klachtenprocedure voor elke werknemer of lid van de community die een klacht wil indienen inzake vrijheid van vereniging of jegens wangedrag dat niet in overeenstemming is met de Fyffes Principles. Onze klachtenprocedure is beschikbaar op http://ethicshotline.fyffes.com.

ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser