Global Gender Equality Program

18th maart 2019 |

Fyffes staat stil bij Internationale Vrouwendag door het lanceren van het Global Gender Equality Program in Honduras, een van de plaatsen op aarde waar vrouwen het lastig hebben.

Fyffes grijpt de viering van Internationale vrouwendag aan als het moment om haar nieuwe Global Gender Equality Program te lanceren op twee meloenenplantages in Honduras en op een ananasplantage in Costa Rica. Gendergelijkheid is een van de strategische duurzaamheidsdoelen van Fyffes, conform de Sustainable Development Goal for Gender Equality van de Verenigde Naties.

Doel van het Gender Equality Program is de uitdagingen in kaart te brengen waar vrouwen mee te maken krijgen, zowel op het werk als in hun sociale omgeving. De problematiek kan per regio verschillen en is afhankelijk van de cultuur en de omgevingsfactoren. Fyffes staat voor gelijke rechten voor vrouwen en zal interveniëren indien nodig.

Het programma biedt werknemers een vertrouwensplatform om barrières op de werkvloer of in de huislijke kring aan te kaarten. Het programma biedt hen ook de mogelijkheid om hun leiderschapskwaliteiten in brede zin te ontwikkelen, zowel thuis als op het werk. Het programma wordt gedeeltelijk gefinancierd door het IDH Sustainable Trade Initiative en uitgevoerd in samenwerking met Business for Social Responsibility (BSR), la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED) in Costa Rica en Fundación Hondureña de Responsibilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) in Honduras.

Tot op heden zijn er in het kader van dit programma onafhankelijke interviews gehouden met respectievelijk 90 vrouwelijke en 113 mannelijke werknemers en 7 managers in Honduras. In Costa Rica zijn er tot op heden 21 vrouwelijke werknemers, 32 mannelijke werknemers en 7 managers geïnterviewd.

Uit deze vraaggesprekken blijkt dat de meeste werknemers een helder idee hebben over wat grensoverschrijdend gedrag op het werk is. Hieronder vallen seksuele intimidatie, ruwheid en geweld. Er is echter minder kennis over ons bedrijfsbeleid inzake deze gedragingen, en veel werknemers gaven te kennen dat voor hen de lat erg hoog zou liggen om er een officiële melding van te maken of er een klacht over in te dienen. Zo gaf bijvoorbeeld twee derde van de ondervraagde vrouwelijke werknemers in Costa Rica en 40 procent van de vrouwelijke werknemers in Honduras aan dat ze het gevoel hebben dat anderen het zouden afkeuren als ze een klacht wegens seksuele intimidatie op de werkvloer zouden indienen.

Om deze kwesties beter bespreekbaar te maken, gaat Fyffes haar beleid (aangaande deze gedragingen op de werkvloer) beter communiceren. In het kader van dit gendergelijkheidsprogramma worden er ook gendercomités ingesteld, bestaande uit zowel mannen als vrouwen. De leden in deze comités krijgen ook training op het gebied van diverse gender gerelateerde kwesties, zoals gender gerelateerd geweld, maternale gezondheid, gezinsplanning, seksuele intimidatie, communicatie en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Het is de bedoeling dat de leden van deze comités een soort voortrekkersrol gaan spelen op zowel het werk als in de samenleving, zodat zij werknemers het vertrouwen kunnen geven dat er wel degelijk iets te doen is aan onacceptabel gedrag op het werk. De comités zullen Fyffes ook informeren inzake financial investment om deze kwesties te tackelen.

Fyffes Global Director of Sustainability, Julie Cournoyer, zei over dit programma: ‘Ik ben blij om het Fyffes Gender Equality Program op Internationale Vrouwendag officieel te kunnen lanceren. Mijn dank gaat uit naar onze partners voor hun support in dit uiterst relevante project: Het verbeteren van de omstandigheden voor vrouwen zowel op het werk als thuis. Fyffes zal de verworven inzichten in Costa Rica en Honduras meenemen bij de implementatie van dit gendergelijkheidsprogramma in alle Fyffes operations wereldwijd in het jaar 2021.’

ireland-flag

Uw browser is verouderd!

Update uw browser voor een goede weergave van deze website. Update mijn browser