Duurzaamheid

Doelstellingen

De doelstellingen van Fyffes zijn afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en onze aandachtsgebieden voor duurzaamheid.

Rentmeesterschap van de planeet

 • Onze uitstoot van broeikasgassen verminderen, in overeenstemming met de op wetenschap gebaseerde doelstelling van het scenario van 1,5˚C in het jaar 2025. Dit komt neer op een reductie van 25% CO2-eq./kg fruit voor respectievelijk Scope 1 en Scope 2 GHG (Greenhouse Gas) emissies, en een reductie van een deel van onze Scope 3 broeikasgasemissies.
 • Uiterlijk in het jaar 2025 beschikken al onze eigen activiteiten over waterbeheerplannen.
 • Uiterlijk in het jaar 2025 zijn al onze verpakkingen composteerbaar, recyclebaar of herbruikbaar.

Gezonde voeding voor een gezond leven

 • Uiterlijk in 2030 zullen we het voedselverlies in al onze eigen activiteiten met 80% hebben gereduceerd.
 • Uiterlijk in 2030 zullen we één nieuwe applicatie voor elk van onze kernproducten hebben ontwikkeld.
 • Uiterlijk in 2025 vijf miljoen gezonde maaltijden hebben uitgedeeld aan mensen in kwetsbare groepen door samen te werken met onze gekwalificeerde partners.
 • Uiterlijk in 2025 drie miljoen mensen hebben geïnformeerd over gezonde eetgewoonten en het minimaliseren van voedselverspilling.

Het leven van mensen verrijken

 • Voor 2030 krijgt 100% van de werknemers van Fyffes en de werknemers in de toeleveringsketen een training inzake mensenrechten; 100% van onze managers en medewerkers al vóór het eind van 2025.
 • Geen werk-gerelateerde dodelijke slachtoffers en geen ernstig werk-gerelateerd letsel meer tegen het jaar 2025.
 • 100% van onze eigen vestigingen in Latijns-Amerika profiteert van programma's voor gendergelijkheid vóór het eind van 2025 en 50% van die van onze leveranciers vóór het eind van 2030.
 • Uiterlijk in 2030 zal de loonkloof tussen mannen en vrouwen zijn gedicht in onze eigen activiteiten.
 • Uiterlijk in 2030 is 100% van de aangrenzende communities van Fyffes betrokken bij onze krachtige community projects in een van onze vier investeringsgebieden voor communities.
 • Uiterlijk in 2030 zullen we de weerbaarheid tegen klimaatverandering hebben verbeterd van 2.000 van onze kleine boeren in belangrijke productielanden in Latijns-Amerika met specifieke programma's voor capaciteitsopbouw.

Lees meer over hoe de Fyffes-doelen bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen en doelstellingen van de VN

KIJK HIER