Duurzaamheidsverslag

Dit verslag heeft betrekking op de jaren 2019 en 2020. Het is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards: Core option. De GRI Content Index is hieronder beschikbaar. Voor vragen over dit verslag of over onze duurzaamheidsstrategie kunt u contact opnemen met: infosustainability@fyffes.com