Mensenrechtenverslag

Het allereerste mensenrechtenverslag van Fyffes beschrijft onze Human Rights Due Diligence-aanpak en omvat ons tweede Human Rights Impact Assessment, uitgevoerd in 2021. Dit verslag is opgesteld volgens het raamwerk van de Verenigde Naties en de leidende beginselen voor bedrijven en mensenrechten. Neem voor meer informatie over dit verslag of over onze duurzaamheidsstrategie contact op met infosustainability@fyffes.com

Duurzaamheidsverslag

Dit verslag heeft betrekking op de jaren 2019 en 2020. Het is opgesteld in overeenstemming met de GRI Standards: Core option. De GRI Content Index is hieronder beschikbaar. Voor vragen over dit verslag of over onze duurzaamheidsstrategie kunt u contact opnemen met: infosustainability@fyffes.com

Mensenrechtenverslag