Duurzaamheid

Communities

Fyffes handelt op sociaal verantwoorde manier. We streven ernaar om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van de communities waarbinnen wij actief zijn. In wederzijds belang bevorderen wij open, constructieve relaties met samenlevingen en communities waar wij onze verse producten verbouwen.

Onze betrokkenheid bij de community

We voeren een jaarlijkse risicobeoordeling voor de mensenrechten uit, waarbij we rekening houden met het standpunt van zowel lokale als internationale stakeholders om inzicht te krijgen in milieu- en sociale risico’s, hun impact en hoe deze risico’s op verantwoorde wijze kunnen worden beperkt. 

Onze betrokkenheid bij de community omvat het ondersteunen van NGO’s en liefdadigheidsorganisaties die een aanvulling vormen op de door ons geïdentificeerde aandachtsgebieden voor community investeringen; onderwijs, voeding, klimaatverandering en gender. 

Elk jaar streven we ernaar om minimaal 1% van de bruto winst te investeren in maatschappelijke initiatieven.

Community Programmes

Gendergelijkheid

Als een van de strategische duurzaamheidsinitiatieven van Fyffes heeft het Gendergelijkheidsprogramma tot doel de uitdagingen voor gelijkheid van vrouwen in ontwikkelingslanden te identificeren en hun deelname als gelijkwaardige partners van de mannen te bevorderen om actievere besluitvormers en leiders te worden in hun werk, hun gezinnen en hun communities. 

Het programma werd voor het eerst gelanceerd in Honduras en Costa Rica in 2019, en sindsdien heeft Fyffes regelmatig trainingen georganiseerd over gender-gerelateerde onderwerpen voor werknemers, supervisors en specifieke groepen leiders op onze plantages. Ook heeft Fyffes de communicatiestructuren binnen de plantages verbeterd om ‘peer-to-peer learning’ te bevorderen teneinde de belangrijkste boodschappen onder onze werknemers te verspreiden.  We hebben commissies voor Inclusion, Health and Wellbeing opgericht, zodat werknemers erop kunnen vertrouwen dat ongepast gedrag – zowel op de werkplek als in de community – wordt aangepakt. 

Klik hier! om ons meest recente rapport over de loonkloof tussen mannen en vrouwen te bekijken!

 

 

Educatie

Fyffes begrijpt het belang van onderwijs en de transformerende impact ervan op het leven van mensen. In Midden- en Zuid-Amerika ondersteunen we verschillende projecten en initiatieven die, naast andere doelstellingen, het schoolbezoek proberen te bevorderen door middel van prikkels, financiële steun en beurzen. We proberen geschoolde leraren te werven en te behouden en de faciliteiten en infrastructuur van scholen te verbeteren. 

Enkele van onze initiatieven omvatten het partnerschap tussen Fyffes en Fundación Uniban in Colombia om studiebeurzen en counseling aan te bieden aan studenten met een laag inkomen. Zo is er de Fyffes “FUNDASOL” -stichting in Guatemala, die elk jaar meer dan 650 studenten van meer dan 30 lokale scholen ondersteunt. Een ander voorbeeld is het stimuleringsprogramma voor schoolbezoek voor kinderen van seizoenarbeiders in Honduras waarin schoolbenodigdheden worden verstrekt op basis van academische vooruitgang. We werken ook samen met Plan International, een onafhankelijke humanitaire ontwikkelingsorganisatie in Honduras, om financiële ondersteuning te bieden voor de salarissen van leraren. 

Gezondheidszorg

Fyffes neemt de gezondheid en het welzijn van haar werknemers, hun gezinnen en communities serieus, en veel van onze inspanningen zijn gericht op het verbeteren van de gezondheid van kinderen in communities waar onze plantages zich bevinden. 

In Honduras financiert en leidt Fyffes bijvoorbeeld een programma dat haar medewerkers toegang geeft tot gezondheidszorg op onze meloenenplantages. Vier gekwalificeerde artsen runnen deze medische instellingen, en ze brengen ook wekelijks bezoeken aan lokale basisscholen, waar ze regelmatig controles, vaccinaties en gratis medicijnen geven aan basisschoolleerlingen. Aan ouders benadrukken zij het belang van een goede hygiëne thuis. Bij elk doktersbezoek is er plaats voor een consult aan 15 scholieren. Daarnaast is er aandacht en tijd voor controles voor kinderen die niet naar school gaan. 

Covid-19 donaties

Hoe onverwacht en uitdagend de uitbraak van COVID-19 ook was, bij Fyffes werken we sinds dag één aan de bescherming en het welzijn van onze werknemers, consumenten en communities op elk niveau. 

Veel van onze initiatieven om COVID-19 te bestrijden zijn gericht op Midden- en Zuid-Amerika, waar lokale bedrijven en hun community gevaar lopen. Fyffes ondersteunt onafhankelijke en kleine plantages met de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals gezichtsmaskers, handschoenen en handalcohol en met instructie over beschermingsmaatregelen voor de werknemers. Bovendien zetten we ons in om de toegenomen voedselonzekerheid te helpen bestrijden. Sinds april 2020 werken we samen met verschillende retailers, voedselbanken, non-profit organisaties en NGO’s in de VS, Latijns-Amerika en Europa om duizenden kilo’s meloenen, bananen en ananassen te doneren en te distribueren aan gezinnen in nood. Onze meloenplantages in Honduras hebben er ook voor gezorgd dat duizenden van onze meloenen, watermeloenen en bananen zijn gedoneerd aan inwoners van communities in de buurt van onze plantages.

 

Meloen-support buiten het seizoen

De zomer markeert het einde van het meloenenteeltseizoen in Honduras en Guatemala, en elk jaar ondersteunt Fyffes seizoenarbeiders die hun inkomen willen aanvullen tijdens het laagseizoen. 

In Honduras stelt Fyffes landbouwgrond, materialen en technische assistentie ter beschikking aan seizoenarbeiders zodat zij hun eigen gewassen kunnen verbouwen en verkopen. Afgelopen zomer produceerden 15 communities in Choluteca op 570 hectare land meer dan 750.000 kilo maïs en bonen, die werden gebruikt voor eigen consumptie en om lokaal te verkopen. In Guatemala produceert Fyffes 4,5 miljoen kilo maïs op haar meloenplantages tijdens het laagseizoen, en via lokale samenwerking met de burgemeesters van Estanzuela en Asuncion Mita, werd 20% van de productie gereserveerd om tegen kostprijs te worden verkocht en aan hulpbehoevende gezinnen te worden gedoneerd. Bovendien heeft Fyffes dit jaar een voedselbank van rijst en bonen opgezet, en een maisproductiereserve om in de zomer tegen kostprijs te verkopen of uit te delen aan gezinnen in nood. Dit initiatief kwam ten goede aan meer dan 1000 gezinnen in onze groeiende community in Honduras.

Voedselverspilling

Fyffes is zich zeer bewust van het belang van de vermindering van voedselverspilling en het effect ervan op klimaatverandering en onze planeet. Een derde van de voedselproductie op aarde wordt verspild, hetgeen bijdraagt aan 7% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Fyffes vermindert voedselverspilling door het overschot aan voedsel te doneren aan communities, wat ook bijdraagt aan het verminderen van armoede en honger..

Als onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie hebben we ons gecommitteerd om het voedselverlies in al onze eigen activiteiten vóór het jaar 2030 met 80% te verminderen, in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12.3 van de Verenigde Naties. Daarnaast werken we voortdurend samen met gekwalificeerde partners om ons voedseloverschot te doneren aan mensen die het nodig hebben. Zo voorzien we mensen in onze locale communities van gezonde maaltijden. We blijven samenwerken met vele gekwalificeerde partners zoals Philabundance (VS), FoodCloud (Ierland), FareShare (VK) en Global Foodbanking Network (Latijns-Amerika), evenals vele andere organisaties.

Bij Fyffes streven we ernaar onze mensen voor te lichten over gezonde eetgewoonten en het minimaliseren van voedselverspilling.

Klik hier om te lezen hoe je dit kunt integreren in jouw dagelijks leven!

 

Global FoodWaste Target